Passend Onderwijs

De risico's op onnodige bureaucratie in passend onderwijs.

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs houdt in dat scholen - voor (speciaal) primair onderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs - in regionale verbanden gaan samenwerken om ieder kind een plek te bieden op hun niveau met extra ondersteuning als dat nodig is.

Passend onderwijs betekent een enorme omschakeling voor de onderwijsinstellingen en -besturen. Kamerlid Ton Elias (VVD) heeft aan de Minister zijn zorgen geuit over het bureaucratisch karakter van de samenwerkingsverbanden. Zou niet teveel van de beschikbare middelen aan de samenwerkingsverbanden worden besteed in plaats van aan de ondersteuning van kinderen?

De Minister deed het verzoek aan de Kafkabrigade om de risico's op onnodige bureaucratie in passend onderwijs in kaart te brengen en handreikingen te doen om overbodige bureaucratie aan te pakken. Samen met Kennisland deed de Kafkabrigade onderzoek en geeft handreikingen aan samenwerkingsverbanden om zich slim te organiseren en onnodige bureaucratie aan te pakken.

Schrijf mee

In het "Essay Passend Onderwijs" zijn onze belangrijkste bevindingen samengevat, samen met handreikingen om passend onderwijs zo te organiseren dat het ideaal - recht op een passende plek voor ieder kind - wordt gerealiseerd. De komende tijd willen we op verzoek van samenwerkingsverbanden kijken naar specifieke problemen en hoe die opgelost kunnen worden.

Het "Essay Passend Onderwijs" is de start van de discussie en de start van de transformatie en wij vragen u het verhaal verder aan te vullen. We willen blijven onderzoeken hoe passend onderwijs slim en doeltreffend georganiseerd kan worden. Eind 2015 maken we de balans op en maken een theorieboek en werkboek over het voorkomen en bestrijden van onnodige bureaucratie in passend onderwijs.

Bij elk hoofdstuk vindt u een reactiemogelijkheid. Wij nodigen u van harte uit te reageren, aan te vullen en met nieuwe ideeën te komen.

Reageer op publicatie

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade