Woord van dank

Goed onderzoek naar onnodige bureaucratie kan nooit alleen plaatsvinden in de papieren werkelijkheid. We hebben een uiteenlopende groep van onderwijskenners gesproken, van ervaringsdeskundige ouders tot voorvechters van inclusief onderwijs. Zonder hun inzichten, ervaring, hulp, kritiek en tips hadden we ons werk nooit kunnen doen.

Daarnaast hebben we krachten gebundeld en vruchtbaar samengewerkt met de PO-Raad, de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit om een zo breed mogelijk en open beeld te krijgen van de betekenis van passend onderwijs en de relevante spelers,.

Onze speciale dank gaat uit naar de samenwerkingsverbanden die een jaar eerder zijn gestart met passend onderwijs: Helmond-Peelland VO, VO STERK en Zuid-Kennemerland PO. Het vertrouwen dat we kregen om in hun praktijk te mogen kijken en daar met hen over te spreken is verre vanzelfsprekend, maar cruciaal gebleken. Ook de samenwerkingsverbanden Groningen VO, Hoogeveen-Steenwijk-Meppel PO en BePO waren bereid waardevolle informatie met ons te delen. Deze zetten we dankbaar in om er anderen van te laten leren.

Wij hebben in alle gevallen getracht om discreet om te gaan met de gevoelige informatie die mensen met ons deelden. Weet, ook al zullen we namen uit privacyoverwegingen niet noemen, dat elke bijdrage van grote waarde is geweest voor de handreikingen die we nu kunnen delen met het hele passend onderwijsveld.

Tot slot danken wij de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het vertrouwen dat zij ons gaven toen zij ons vroegen de samenwerkingsverbanden te helpen bij het voorkomen van onnodige of disfunctionele bureaucratie. Juist in deze rumoerige tijden van transitie en verandering bleven ze ons van waardevol, kritisch commentaar voorzien.

De komende maanden gebeurt het: leraren en andere uitvoerders gaan aan de slag met passend onderwijs. We wensen alle betrokkenen veel succes hiermee. Zelf houden we uiteraard een bureaucratisch oogje in het zeil.

Kafkabrigade en Kennisland

Marc Vermeulen, Arjan Widlak,

Chris Sigaloff, Marit L├╝schen,

Thomas van Andel, Kimon Moerbeek

Iris van Tilburg

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade