8.3 Leren van klachten: wat zien we terug in ondersteuningsplannen?

De Kafkabrigade heeft zestien ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden nagelezen op wat er gezegd wordt over het leren van klachten. Daarbij zijn zeven thema’s onderscheiden:

  • Communicatie
  • Betrokkenheid
  • Geschillenregeling
  • Klachtenprocedure
  • Leren van klachten in de praktijk
  • Interne afstemming
  • Externe afstemming

De resultaten van dit onderzoek staan in onderstaande tabel per thema benoemd:

scan ondersteuningsplannen

Er komt een beeld uit naar voren dat deze samenwerkingsverbanden nog erg met zichzelf bezig zijn geweest. Ze zijn aan het inrichten en kiezen daarbij voor een lerende benadering, al is niet altijd duidelijk op basis waarvan geleerd gaat worden. Het oppikken van signalen heeft nog weinig aandacht: er wordt weinig gecommuniceerd buiten de eigen kring en die communicatie is nog te weinig pro-actief. Daar zit een risico: op papier zal het lerend vermogen straks wel bestaan, maar het wordt niet gevoed met brandstof. Daardoor blijft het een dode letter, wat mogelijk zelfs tot extra ongebruikte regelingen leidt.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade