8.2 Kenmerken van een lerende organisatie

Organisaties die er in slagen om zichzelf te verbeteren, onderscheiden zich op onderstaande punten:

  • Ze werken aan systematische verbetering; ze laten het dus niet aankomen op incidenten en klachten, maar stellen zich voortdurend de vraag wat er beter of makkelijker kan.
  • Ze evalueren hoe ze in het verleden functioneerden en betrekken daar ook buitenstaanders bij. Ze kijken regelmatig terug en doen dit met blikken van buiten. Dat laatste is belangrijk omdat in een organisatie mensen soms elkaars functioneren niet meer kritisch kunnen of willen beschouwen.
  • Experimenteren met nieuwe aanpakken worden aangemoedigd. Gebaande (bureaucratische) paden worden met opzet af en toe verlaten en dat wordt met belangstelling gevolgd. Men is zich ervan bewust dat een alternatieve aanpak risico’s met zich meebrengt. Die worden vooraf erkend en openhartig besproken.
  • Er is veel kennisuitwisseling. De school of het samenwerkingsverband organiseert kenniscafé’s, inspiratielezingen en ontmoetingen tussen leraren en ouders; allemaal gericht op het uitwisselen van inzichten.
  • Het leren van de school of het samenwerkingsverband wordt zichtbaar gemaakt en vastgelegd. De organisatie houdt een logboek bij, schakelt externe onderzoekers in en maakt resultaten zichtbaar. Die vastlegging gebeurt niet om beheersmatige of bureaucratische redenen, maar om de leerervaringen te verankeren en met anderen te kunnen bediscussiëren.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade