6. Aansluiting of kortsluiting

Bij de inrichting van passend onderwijs is een groot aantal partijen betrokken. Voor leerlingen moet er immers een samenhangend en duurzaam pakket van voorzieningen getroffen worden om hen op maat te bedienen. Zeker voor kwetsbare leerlingen is een goede aansluiting van die voorzieningen belangrijk. Tegelijkertijd zullen vooral de kwetsbare leerlingen afhankelijk zijn van inzet vanuit meer dan één instelling. Dat leidt tot een lastige tegenstelling: net als het moeilijk wordt zou je het simpel willen houden, maar dat lukt vaak niet.

Het onderstaande lijstje is niet volledig, maar geeft een overzicht van wie er allemaal betrokken kunnen zijn bij de ondersteuning van een kind:

  • scholen en samenwerkingsverbanden;
  • kinderopvang en vervolgonderwijs;
  • jeugdzorg;
  • (school-)maatschappelijk werk;
  • jeugdgezondheidszorg (schoolartsen);
  • politie en jeugdreclassering;
  • integrale wijkteams (preventie en hulp aan multiprobleemgezinnen);
  • gemeenten (lokaal educatieve agenda, leerplicht, leerlingenvervoer, huisvesting);
  • sociale werkvoorziening (aansluiting voor VO).

Citaat: ‘Door samen te erkennen dat een waargenomen uitkomst ongewenst en niet acceptabel is, wordt er een nieuwe gezamenlijke norm gecreëerd. Van daaruit kan een coalitie worden gesmeed om tot actie over te gaan. Benoem daarin direct en concreet acties en verantwoordelijkheden.'

Uit Handreiking Kafkabrigade ‘Leren van klachten’ (p.14).

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade