De overheid

De (rijks)overheid is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel. Passend onderwijs moet voor heel Nederland doelmatig, doeltreffend en rechtmatig zijn. Dit proces is per definitie politiek van aard. Gemeenten spelen een rol als het gaat om leerlingenvervoer, huisvesting en jeugdzorg. Ook daar worden politieke afwegingen gemaakt.

In het ontwikkelingsperspectief (OPP) leggen school en ouders afspraken vast over de te volgen route voor de betreffende leerling. Het OPP bestaat uit twee delen:

  • Een uitstroomperspectief: de school spreekt een verwachting uit over het niveau dat de leerling moet kunnen halen. Ouders hoeven het hier niet mee eens te zijn.
  • Een handelingsgedeelte waarin de begeleiding beschreven wordt: school en ouders moeten het onderling wel eens zijn over welke ondersteuning er ingezet wordt voor hun kind.

Over het hele OPP moet met de ouders een op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd. Het is uiterst belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten. Er bestaan twee risico’s die tot veel onderling debat (en dus ook bureaucratie) kunnen leiden:

  1. Uitstroomperspectief en handelingsgedeelte nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Omdat ouders met het eerste niet en met het tweede wél moeten instemmen kan er een conflict ontstaan.
  2. Ouders zijn vaak erg gedreven om hun kind ‘zo hoog mogelijk’ door te laten stromen. Scholen kunnen juist te voorzichtig zijn: als zij afgerekend worden op het niet behalen van een uitstroomdoelstelling, zullen ze geneigd zijn lager in te zetten, omdat het dan achteraf altijd meevalt.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade