3.2 Continu herijken van ambities

Het is wenselijk dat ambities en perspectieven regelmatig herijkt worden. Dat gaat natuurlijk veel gemakkelijker als de procedures daarvoor eenvoudig zijn.

Citaat ouder: “We kregen een ontwikkelingsperspectief van 17 kantjes, het kostte een hele serie gesprekken, en dat duurde dus maanden, voordat we begrepen wat er in stond.”

De onzekerheid die veel verschijnselen in het onderwijs met zich meebrengen, vereisen van het onderwijssysteem dat er ruimte is voor flexibiliteit en variatie.

  • Als het opstellen van een OPP een lange weg met veel procedures vergt zal de neiging om een herijking uit te stellen toenemen. Second opinions worden eerder als bedreigend dan als aanvullend ervaren, omdat ze mogelijk voor een ‘hoop gedoe’ zorgen.
  • Onjuiste beeldvorming kan vasthoudend zijn, vooral als er gewerkt wordt met warme overdracht en met leerlingvolgsystemen. Hoe onhandig ook, het voordeel van een koude overdracht is dat er opnieuw gekeken wordt naar de vermogens en perspectieven van een leerling.
  • Van kinderen met gedragsproblemen is bekend dat zij het label dat op hen van toepassing is verklaard kunnen verinnerlijken en zich daar naar gaan gedragen.
  • Verkeerde beelden kunnen ook averechtse gedragingen oproepen. Een voorbeeld hiervan is de hoogbegaafde leerling die zich verveelt, vervolgens als ongemotiveerd wordt gelabeld en daardoor steeds slechter gaat presteren.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade