3. Ontwikkelingsperspectief en onzekerheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben stellen scholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Daarin leggen ze het niveau vast waarop een kind zou moeten kunnen uitstromen, plus de daarvoor benodigde begeleiding. Dat vergt een duidelijk beeld van waar de leerling nu staat en een behoorlijk inschattingsvermogen over de te volgen route.

In de praktijk is het opstellen van een OPP een proces waar zorgen, verwachtingen en belangen door elkaar heen lopen. Uiteindelijk moeten ouders, leerlingen én de school ervan overtuigd zijn dat dit inderdaad het best denkbare pad is.

Een zorgvuldige onderbouwing geeft vertrouwen in het OPP. Daarvoor gebruiken scholen hun beeld van de leerling en leggen dat naast inzichten uit onder meer gedragswetenschappen als de psychologie, neurologie of pedagogie. Het is belangrijk dat scholen voldoende bekwaam zijn op dit gebied en dat ze waar nodig een beroep kunnen doen op specialistische kennis die elders in het samenwerkingsverband beschikbaar is.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade