Resultaten van het Collectief Functioneringsgesprek

De organisaties die met de Kafkabrigade een collectief functioneringsgesprek gevoerd hebben, hebben hier vaak veel resultaten mee bereikt. De eerste casus, meer dan tien jaar geleden, speelde rondom de vergunningverlening van een snackbarhouder die een broodjeszaak wilde starten in Amsterdam. De betrokkenen hadden geen idee van de tegengestelde eisen en de soms onmogelijke opgaven waarvoor ze deze ondernemer stelden. Een resultaat van het functioneringsgesprek was een geïntegreerde procedure voor de aanvraag van vergunningen. Dit bespaart de stad Amsterdam iets meer dan twee miljoen per jaar (267 tot 430 euro per aanvraag). Een meer recent voorbeeld uit het onderwijs is wat nu “Aanval op de uitval” is gaan heten, wat startte met een serie collectieve functioneringsgesprekken in diverse gemeenten in 2006. Het resultaat is een teruggang van het aantal vroegtijdig schoolverlaters van 41.800 in 2008/2009 naar een kleine 28.000 in 2012/2013.

Citaat leraar uit het voortgezet speciaal onderwijs: “Ik stel ouders centraal. Ik heb alle telefoonnummers van alle ouders. Ze kunnen me altijd bellen. Collega’s begrijpen dat niet altijd. Maar ik probeer ouders te betrekken, achter me te kijken.”

Het belang van een goed gesprek, zoals het collectief functioneringsgesprek, zag de Kafkabrigade ook bij ouders. Een ouder die we spraken wil graag een dispensatie voor Frans voor haar zwaar dyslectische zoon. Hoewel de meeste betrokkenen daar de noodzaak ook van inzien, wordt de ouder al tijden heen en weer gestuurd tussen de inspectie en de school. Zij stapt nu naar de rechter. Maar zou een goed gesprek niet beter zijn?

Samenwerkingsverbanden zouden die gesprekken ook zelf kunnen voeren: om periodiek na te gaan of er sprake is van ongewenste bureaucratie en hoe die aangepakt zou kunnen worden. Passend onderwijs vraagt om bestuurders met durf en een open houding.

De Kafkabrigade, Kennisland, Marc Vermeulen

Oktober 2014

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade