1. Bureaucratie, goed geregeld

In Nederland worden verhoudingsgewijs veel kinderen buiten het reguliere onderwijs geplaatst om aangepast onderwijs te volgen. De Wet Passend Onderwijs heeft tot doel om meer kinderen die aanvullende voorzieningen nodig hebben in reguliere scholen onderwijs te laten volgen.

In 2012 maakten 16.200 leerlingen in het reguliere basisonderwijs gebruik van leerlinggebonden financiering: een ‘rugzakje’. In het speciaal basisonderwijs (SBAO) waren dat er 3.000 en in het regulier voortgezet onderwijs 19.600. Daarnaast zaten 34.500 leerlingen op een school voor speciaal onderwijs in cluster 3 en 4.

Passende onderwijsvoorzieningen voor zo’n grote groep kinderen moet goed geregeld worden. Ouders, leraren en scholen willen weten waar ze aan toe zijn. Zeker in gezinnen is er toch al veel onzekerheid wanneer de ontwikkeling van een van de kinderen anders loopt dan verwacht. Het terugdringen van die onzekerheid, en het vereenvoudigen van de toegang tot die voorzieningen is een belangrijk thema.

Reageer op de publicatie

Velden met een * zijn verplichte veldenNaam *

Emailadres

Wat staat er op deze afbeelding? captcha

Essay Passend Onderwijs

Essay Passend Onderwijs

oktober 2014

 

Schrijf mee aan het theorieboek en werkboek Passend Onderwijs. Reageer op de publicatie, geef uw ideeën, aanvullingen! 

 

Contact Marit Lüschen

Download onze publicaties

kafkabrigade logo

Laatste reacties

Actueel: essay passend onderwijs

essay passend onderwijs kafkabrigade